Motie : Motie van het lid Mercelina over faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Mercelina, bijzondere gedelegeerde

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36351-(R2184)-10 Appreciatie van de motie van het lid Mercelina over faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd (Kamerstuk 36351-(R2184)-9)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00