Motie : Motie van het lid Paulusma c.s. over de Twijfeltelefoon zo snel als mogelijk beschikbaar maken voor het Rijksvaccinatieprogramma

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Elke Slagt-Tichelman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sarah Dobbe, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Daniëlle Jansen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32793-777 Vaccinatiegraadrapport verslagjaar 2024 en voortgang aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over de dalende vaccinatiegraad

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Medische preventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00