Motie : Motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening stemmen en een blokkerende minderheid zoeken ter ondersteuning

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Rosanne Hertzberger, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-32-1662 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 april 2024, over EU-LNV

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1656 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-32-1655) en stand van zaken RENURE

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-08-951 Uitkomst Milieuraad 17 juni v.w.b. de Natuurherstelverordening

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

36508-4 Aanpassing behandeling Natuurherstelverordening in Raad van Ministers

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1646 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 27 mei 2024 (Kamerstuk 21501-32-1644)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

22112-3927 Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV derde en vierde kwartaal 2023 en eerste kwartaal 2024

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1632 LNV-inzet in de EU

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-08-938 Verslag van een schriftelijk overleg o.a. de Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-936)

Indiener W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

36508-3 Aanpassing datum stemming Natuurherstelverordening

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

36508-2 Uitvoering van de motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening stemmen en een blokkerende minderheid zoeken ter ondersteuning (Kamerstuk 36508-1)

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Landbouw- en Visserijraad (30 april)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: