Motie : Motie van de leden Olger van Dijk en Veltman over het negatieve subsidiariteitsoordeel van de Eerste en Tweede Kamer melden in de Milieuraad van 18 december en daar geen afstand van nemen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Olger van Dijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Hester Veltman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-08-953 Verslag Milieuraad van 17 juni 2024

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-08-947 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-08-945)

Indiener W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-08-945)

Indiener W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-945 Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-936)

Indiener W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-936 Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 25 maart 2024 te Brussel

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-927 Verslag Milieuraad van 18 december 2023

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Milieuraad op 25 maart 2024

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Tweeminutendebat Milieuraad d.d. 25 maart 2024 (21501-08-936)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Milieuraad op 17 juni

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering IenW - verplaatst van 05-06-2024

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Tweeminutendebat Milieuraad d.d. 17 juni 2024 (21 501-08, nr. 947)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15