Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van Campen c.s. over zich inzetten om de adoptie van de Raadspositie uit te stellen totdat de gevolgen van het voorstel duidelijk zijn (t.v.v. 21501-32-1543)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Thom van Campen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Derk Boswijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Dion Graus, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  D.J. Eppink, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-08-906 Verslag Milieuraad 20 juni 2023

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1558 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023 (21501-32-1554) (resterende vragen)

Indiener M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Tweeminutendebatten Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023 (21501-32, nrs. 1557 en 1558)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Milieuraad op 16 oktober 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00