Motie : Motie van het lid Grinwis c.s. over waterschappen stimuleren om de snelheid en frequentie van het delen van gegevens te verhogen tot ieder kwartaal

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.J. Valstar, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Derk Boswijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27625-672 Voortgang waterkwaliteitsbeleid en KRW

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-661 Voortgang Kaderrichtlijn Water

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27858-633 Stand van zaken rondom verschillende moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming, waaronder over waterkwaliteit, goedkeuring, toelating en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in mest

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Tuinbouw en Visserij (CD 9/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30