Motie : Motie van de leden Mohandis en Westerveld over de maatschappelijke worteling en kwaliteit van de publieke omroep en omroepverenigingen blijven borgen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-VIII-37 Mediabegrotingsbrief 2023

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven