Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Hijink over drie keer per jaar aan de Kamer rapporteren over de voortgang van de verbeteringen in de jeugdzorg (t.v.v. 31839-881)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31839-987 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over jeugdbescherming

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31839-942 Reactie op verzoek commissie over het signaleringsrapport van de IGJ

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31839-921 Verzamelbrief jeugdbescherming

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31839-915 Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (Kamerstuk 31839-902)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Jeugdbescherming

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Jeugdbescherming (voortzetting)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Jeugdbescherming

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24