Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van der Plas over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025 (t.v.v. 36120-20)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30
Naar boven