Motie : Motie van de leden Boucke en Kröger over mogelijkheden om de snelheid op de auto(snel)wegen te verlagen bij een ernstige verstoring van de olieaanvoer

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat (Internationale) Gasmarkt/Leveringszekerheid (CD 9/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02
Naar boven