Motie : Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoek naar de budgettaire effecten van verschillende preventieve maatregelen op de zorguitgaven

Download

Indieners

Activiteiten

Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven