Motie : Motie van de leden Slootweg en Van den Berg over in het inkoopbeleid van VWS minimaal 5% van de loonsom besteden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid / Hulpmiddelenbeleid/ Pakketbeheer (CD 9/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven