Motie

Motie van het lid Strolenberg over het bedrag per inwoner dat toereikend zou moeten zijn voor onafhankelijk rekenkameronderzoek

Download Download

Indieners