Motie

Motie van de leden Van Baarle en Belhaj over een bijlage bij de begroting voor 2023 over de bestrijding van racisme en discriminatie

Download Download

Indieners