Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Koekkoek c.s. over een voorrangspositie voor kinderen bij overplaatsing naar kleinschalige asielopvang (t.v.v. 19637-2871)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Kuik, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Kati Piri, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Don Ceder, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 124
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdA 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27062-138 Stand van zaken ten aanzien van de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

19637-2999 Kinderen in de noodopvang

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

19637-2915 Beantwoording resterende vragen gesteld tijdens het commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid van 30 juni 2022

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Begrotingsdeel migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29

Begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Voorzetting begrotingsonderdeel asiel en migratie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35