Motie

Motie van de leden Van der Molen en Geurts over alleen op basis van een overeenkomst rijbewijzen uit landen buiten Europa omwisselen voor Nederlandse rijbewijzen

Download Download

Indieners