Motie

Motie van de leden Nijboer en De Hoop over het opschorten van de stelselherziening en het verbeteren van de OZL-voorziening

Download Download

Indieners