Motie (gewijzigd/nader)
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Gewijzigde motie van de leden Bontenbal en Erkens over pleiten voor een andere doelstelling in Europa (t.v.v. 22112-3363)

Download Download

Ondertekenaars