Motie (gewijzigd/nader)
Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Gewijzigde motie van het lid Van Kent over het optrekken van de vermogensgrenzen voor kwijtschelding van lokale belastingen (t.v.v. 34352-234)

Download Download

Ondertekenaars