Motie

Motie van het lid Ouwehand over een wetsvoorstel dat provincies en gemeenten in staat stelt om hun inwoners te beschermen tegen gezondheidsrisico's uit de veehouderij

Download Download

Indieners