Motie

Motie van de leden De Hoop en Kröger over een voorstel om het subsidiegat tussen AanZET en de vrachtwagenheffing op te vullen

Download Download

Indieners