Motie : Motie van het lid Beckerman c.s. over een plan van aanpak voor het verstrekken van de subsidie

Download

Indieners

Activiteiten

Debat over de gaswinning in Groningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01
Naar boven