Motie

Motie van de leden Markuszower en Wilders over het niet toelaten van uitreizigers, alsmede hun eventuele kinderen, op Nederlandse bodem

Download Download

Indieners