Motie

Motie van het lid Bikker c.s. over onderzoek naar de beweegredenen van vrouwen die een afbreking van zwangerschap overwegen

Download Download

Indieners