Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over de NZA verzoeken waar nodig opvolging te geven aan het AP-advies voordat gestart wordt met dataverzameling in het kader van de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering in de ggz (t.v.v. 25424-638)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25424-646 Reactie op verzoek commissie over het bericht Autoriteit Persoonsgegevens geeft positief oordeel over uitvraag ggz

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

25424-643 Appreciatie gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over de NZA verzoeken waar nodig opvolging te geven aan het AP-advies voordat gestart wordt met dataverzameling in het kader van de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering in de ggz (Kamerstuk 25424-642)

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

GGZ / Suïcidepreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14