Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Tjeerd de Groot en Bromet over de deadline 2025 hanteren, waarop de afspraken in werking moeten zijn getreden (t.v.v. 27858-588)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Laura Bromet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

27858-654 Verslag van een schriftelijk overleg over Reactie op Brandbrief “Neem de onafhankelijke wetenschap serieus bij het besluit over glyfosaat van Natuur en Milieu namens 159 onafhankelijke wetenschappers” (Kamerstuk 27858-646)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister LNV - Verzoek om brief met nadere informatie t.a.v. te zetten stappen inzake glyfosaathoudende middelen in relatie tot de wachttijden en beoordelingstermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen

Indiener R.P. Jansma, griffier

Brief regering

27858-640 Stand van zaken moties glyfosaathoudende middelen en andere moties op het terrein van gewasbeschermingsmiddelen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-636 Standpunt inzake hernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat in de EU

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-633 Stand van zaken rondom verschillende moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming, waaronder over waterkwaliteit, goedkeuring, toelating en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in mest

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-611 Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming – voorjaar 2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

27858-610 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-604)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

36200-XIV-117 Jaarplanning 2023 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:54

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10