Motie : Motie van het lid Tjeerd de Groot over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden stoppen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27858-673 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 mei 2024, over gewasbeschermingsmiddelen

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Brief regering

27625-671 Drinkwater: bescherming kwaliteit drinkwaterbronnen, bewust en zuinig drinkwatergebruik en toekomstbestendige drinkwaterinfrastructuur

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27858-653 Stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming - voorjaar 2024

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-647 Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van 17 januari 2024, over de stand van zaken rond waterkwaliteit en gebruik bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een commissiedebat

27858-639 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 oktober 2023, over Gewasbeschermingsmiddelen

Indiener M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-633 Stand van zaken rondom verschillende moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming, waaronder over waterkwaliteit, goedkeuring, toelating en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in mest

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-617 Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

27625-629 Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en oplossingsrichtingen (Kamerstuk 27625-622)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

27858-610 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-604)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-605 Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-600 Actuele ontwikkelingen gewasbescherming: glyfosaat en verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30