Motie : Motie van de leden Sjoerdsma en Agnes Mulder over sancties tegen Iraanse overheidsfunctionarissen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2538 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 oktober 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

23432-491 Reactie op verzoek van het lid Eppink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 september 2022, over actuele situatie in Iran en Nederlandse inzet

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 14 november 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45