Motie : Motie van de leden Van Nispen en Alkaya over de naleving van de belasting- en werkgeversverplichtingen meenemen in het aangekondigde onderzoek

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31521-135 Evaluatie taxiwetgeving en onderzoek taxiongevallen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake technische briefing fiscale behandeling Uber

Indiener M. Schukkink, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-1141 Verslag van een schriftelijk overleg over de fiscale behandeling van Uber (Kamerstuk 31066-1124)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Activiteiten

Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD d.d. 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Openbaar vervoer en taxi

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05