Statenpassage

Motie : Motie van het lid Ceder over met stakeholders en externe experts zo concreet mogelijk invulling geven aan de versterking van expertise om individuele beoordelingen door de IND te verbeteren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

19637-3003 Uitwerking passage coalitieakkoord over het vergroten van de expertise op LHBTI/bekeringsthema's bij de IND

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Begrotingsdeel migratie (voortzetting)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30
Naar boven