Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Strolenberg en Van der Graaf over een jaarlijkse stand-van-zakenbrief omtrent de aanbevelingen van de commissie-Bosman (t.v.v. 35387-13)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Mark Strolenberg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29362-308 Stand van zaken Werk aan Uitvoering

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30
Naar boven