Motie : Motie van de leden Van der Staaij en Paternotte over maatregelen om de verbetering van ventilatie in scholen landelijk aan te jagen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 124
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
SGP 3
Volt 3
JA21 3
Groep Van Haga 3
DENK 3
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
CDA 14
FVD 5
ChristenUnie 5
Niet deelgenomen
BIJ1 1
Omtzigt 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31293-631 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking aanpak verbetering ventilatie in scholen

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31293-634 Vervolg aanpak ventilatie op scholen

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Verslag van een schriftelijk overleg

28325-238 Verslag van een schriftelijk overleg over bouwregelgeving (o.a. Kamerstuk 28325-237)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

25295-1717 Stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:07

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies (TK 25295-1717)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (28325-238)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit:

Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00
Naar boven