Motie

Motie van het lid Van Ginneken c.s. over pleiten voor een additioneel protocol of losstaand internationaal verdrag waarmee autonome wapensystemen verboden worden

Download Download

Indieners