Motie

Motie van de leden Thijssen en Bromet over uitspreken dat het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn moet leiden tot het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn water in 2027

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 24
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
Volt 3
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
VVD 34
PVV 17
CDA 14
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
BBB 1
Omtzigt 1