Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Raan over een indicator voor de financiële waarde die Nederland onttrekt aan ontwikkelingslanden

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 87
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
D66 24
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
SGP 3
DENK 3
Volt 3
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
VVD 34
PVV 17
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
BBB 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (Kamerstuk 32140-154)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

32140-154 Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36250-IX-5 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

36180-29 Herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Verantwoordingsdebat over het jaar 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit:

Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:15