Motie : Motie van de leden Jasper van Dijk en Kuik over een regeling voor meerderjarige pardonners

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 84
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
D66 24
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
Volt 3
DENK 3
BIJ1 1
BBB 1
Tegen
VVD 34
PVV 17
FVD 5
Groep Van Haga 3
SGP 3
JA21 3
Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-701 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda informele JBZ-raad 15-16 juli 2021 (vreemdelingen en asiel) (Kamerstuk 32317-695)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Tweeminutendebat Formele JBZ-Raad 7-8 juni 2021 (vreemdelingen- en asielzaken) (32 317, nr. 685)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Formele JBZ-Raad op 7 en 8 oktober 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven