Motie

Motie van de leden Dassen en Simons over onderzoeken van de mogelijkheid voor Kamerleden om schriftelijk te stemmen

Download Download

Indieners