Motie

Motie van de leden Wörsdörfer en Bergkamp over onderzoeken of gender een rol heeft gespeeld bij geweld tegen vrouwen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

16-12-2021
28345-255Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

18-06-2021
28345-252Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis