Motie

Motie van het lid Verhoeven c.s. over een burgerservicenummer dat per transactie wordt gegenereerd

Download Download

Indieners