Motie : Motie van de leden Jetten en Pieter Heerma over een plan om ontstane achterstanden en ongelijkheid in het onderwijs ongedaan te maken

Download

Indieners

  • Indiener
    Rob Jetten, Kamerlid D66
  • Medeindiener
    P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-576 Funderend onderwijs tijdens en na de coronacrisis - een Nationaal Programma

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:01

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15