Motie : Motie van het lid Azarkan over nieuwe lijsten voor versterkte controle toetsen aan de geldende waarborgen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Farid Azarkan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31066-1112 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 september 2022, over de Belastingdienst

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-1100 Stand van zaken Belastingdienst

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Tweeminutendebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst (CD d.d. 9/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30
Naar boven