Motie : Motie van de leden Bontenbal en Grinwis over uitwerken hoe klimaatbeleid en circulaire economie elkaar kunnen versterken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) inclusief kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning (Kamerstuk 32852-225) (herdruk)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32852-225 Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) incl. kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29696-18 Integrale benadering van transities en maatschappelijke opgaven

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 14/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00