Statenpassage

Motie : Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-XVI-21 Tolken in de zorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

36200-XVI-214 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening (Kamerstuk 35925-XVI-50) en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31765-760 Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het onderzoeksrapport ‘Discriminatie in de zorg’

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening (Kamerstuk 35925-XVI-50) en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’ (Kamerstuk 36200-XVI-193)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsnota cultuursensitieve zorg (Kamerstuk 31765-702)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31765-702 Beleidsnota cultuursensitieve zorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36200-XVI-193 Reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening (Kamerstuk 35925-XVI-50) en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32279-236 Stand van zaken geboortezorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35925-XVI-197 Verkennende studie talentolken in de zorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

32279-222 Verslag van een schriftelijk overleg over passende bekostiging voor integrale geboortezorg (Kamerstuk 32279-221)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:55

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Zwangerschap en geboorte

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15