Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Haga en Amhaouch over periodiek onderzoek naar familiebedrijven samen met het CBS en andere kennispartners

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Wybren van Haga, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-524 Jaarbericht Staat van het mkb 2022

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35724-17 Periodiek onderzoek CBS naar familiebedrijven

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (35724)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00