Statenpassage

Motie : Motie van het lid De Kort over de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Daan de Kort, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

36200-B-15 Verslag van een schriftelijk overleg inzake vervolg Contourennota en Integraal Overzicht Financiën Gemeenten (Kamerstuk 36200-B-10)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

35569-4 Reactie op de motie van het lid De Kort over de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting (Kamerstuk 35569-3)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35569)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00