Motie : Motie van het lid Belhaj c.s. over hulp bij verzoeken tot afstand van de Marokkaanse nationaliteit

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S. Belhaj, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Bente Becker, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35475-17 Verkenning ervaringen en behoeften dubbele nationaliteit

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen en antwoorden

36200-V-78 Lijst van vragen en antwoorden over het actieplan Nederland Marokko (Kamerstuk 36200-V-64)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk 35475-15)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35475-15 Ongewenste tweede nationaliteit

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een schriftelijk overleg

35475-14 Verslag schriftelijk van een overleg over de stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de uitvoering van moties n.a.v. de Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk 35475-13)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk van een overleg over de stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de uitvoering van moties n.a.v. de Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (Kamerstuk 35475-13)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35475-13 Stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de uitvoering van moties n.a.v. de Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-V-49 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

35475-11 Uitwerking moties n.a.v. initiatiefnota Paternotte 'Bescherm Nederlanders met een tweede ongewenste nationaliteit' (Kamerstuk 35475)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30