Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Gerven en Hijink over complexe specialistische jeugdzorg regionaal organiseren onder regie van het Rijk

Download

Indieners

  • Indiener
    H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 71
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00