Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs)

Gewijzigde motie van het lid Wiersma over scenario's om sneller in te kunnen grijpen in geval van discriminatoire uitspraken binnen het hoger onderwijs (t.v.v. 35582-16)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 4
50PLUS 3
Krol 1
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
Afwezig
FvD 1
Vergissing
CDA