Motie

Motie van de leden Bruins en Amhaouch over participeren in eerste aanvraagronde van de Recovery and Resilience Facility

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.