Motie

Motie van het lid Krol over een alomvattend plan om mensen met problematische schulden een uitweg te bieden

Download Download

Indieners